REÇETE BAZLI DOZAJLAMA

Reçete bazlı dozajlama sistemi otomasyon projelerimizde, dozajlanacak tüm hammadde girdilerinin isimlerinin ve kodlarının saklandığı bir veri tabanı oluşturulur. Bu hammadde bilgilerinin saklandığı veri tabanı reçete oluşturma aşamasında çok önemlidir çünkü reçete oluşturma aşamasında reçete hazırlama tablosuna hammadde bilgileri ancak bu veri tablosundan transfer edilebilir başka bir kaynaktan veya başka bir şekilde reçete hazırlama tablosuna hammadde girişi yapmak mümkün değildir.

Reçete hazırlama aşamasında ilgili hammadde girdileri veri tabanından seçilerek reçete hazırlama/oluşturma tablosuna yazılır ve tüm hammadde girdileri ve dozajlanması istenilen set kg değerleri tabloya yazıldıktan sonra reçeteye isim ve kod yazılarak kayıtedilir. Kayıt etme aşamasının başında reçetenin önemli ve girilmesi zorunlu alanların tamamı kontrol edilir eksiklik varsa eksik olan parameter operatöre mesaj şeklinde gösterilir ve bir eksiklik yoksa reçete kayıtlı reçeteler veri tabanına eklenir.

Kayıtlı receteler veri tabanından istenilen bir reçete seçilerek PLC ‘ ye yüklenir, yükleme işlemi sırasında, sistem operatörden seçili olan reçeteden kaç batch yapacağını ve reçetenin hammadde girdilerinin % kaçının dozajlanacağını soracaktır operatör ilgili anlanlara da bu bilgileri girdikten sonra reçete sisteme yüklenir ve dozajlama sistemi yüklenmiş olan reçeteye birebir uygun şeklide hammadde tartı ve dozajını geçekleştirir.

Dozajı yapılan üretim sonuçlandığında, üretim raporu oluşturulur ve raporlar veri tabanına kayıtedilir.Raporda hangi hammaddeden ne kadar istenmiş ne kadar dozaj yapılmış, hatası nekadar, üretim ne zaman başlamış, ne zaman sona ermiş,toplam üretim zamanı, dozajı yapılan hammaddelerin hangi lot veya hangi parti numarasından kullanıldığı gibi birçok bilgi detaylı şekilde görülür.

Reçete bazlı dozajlama sistemlerimizde batch tarzı çalışabildiği gibi müşterilerimiz tarafından talep edildiğinde opsiyonel olarak sunduğumuz günlük çalışma planlarımızda vardır. Günlük çalışma planı şu şekilde işler, örneğin operatör arka arkaya 10 adet veya daha fazla sayıda farklı reçeteden değişik batch sayılarında reçeteyi sisteme yükler ve sonrasında üretimi başlatır, böylece sisteme batch sonlarında tekrar reçete yükleme yapılması gerekmez ve otomatik olarak diğer reçeteyi üretmeye başlar ve arka arkaya sıradaki reçeteleri icra ederek plan sonuna kadar sistem ilerler.