MİKRO DOZAJ TARTIM SİSTEMLERİ

Mikro dozaj sisteminde, Scada yada Operatör Panel üzerinde oluşturulan reçetelere göre sırasıyla hangi Ürünlerden ne kadar dozajlanacağı belirlenir ve Kefe başındaki operatörün izliyor olduğu Scada yada Operatör Panel ekranında gözükür. Operatörün ekrana gelen Üründen silo numarasına göre dozaj kabını, tartısıyla beraber, o bunkerin altına götürür ve malzemeyi manuel olarak dozajlar. Tartım işlemi bitince butona basarak tartım değerinin bilgisayara kaydını gerçekleştirir. Eğer tartım değeri izin verilen hassasiyet aralığında ise reçete sırasındaki diğer Ürün silo numarası ekranda görünür. Eğer tartı değeri uygun değilse sistem tartımın yanlış olduğunu belirtir.