HARMAN DAİRELERİ

Cam fabrikalarında harman dairesi (Batch Control Room), fırınlara gönderilen batch’ların hazırlanması ve transferinden, bu batch’lerde kullanılan hammaddelerin hammadde stok silolarına taşınması ve bu stokların sürekli olarak kontrolü ve aynı zamanda soğutma ve paketleme kısmında hurdaya ayrılan cam kırıklarının da yine cam kırığı stok silolarına taşınmasına ve bu stok silolarından da reçetedeki oran miktarında fırınlara batch ile beraber gönderilmesinden sorumludur. Cam fabrikalarında en önemli kısım hiç kuşkusuz cam fırınıdır. Diğer bütün kısımlar cam fırınının düzenli ve sorunsuz bir şekilde çalışması için ona hizmet ederler ve bir cam fırını ateşlendiğinde yaklaşık 10-15 sene boyunca durmaksızın çalışmaktadır. Harman dairesinden, soğutma kısmına kadar bütün diğer kısımlarda 10-15 sene problemsiz çalışmalıdır. Bu yüzden bu kısımların otomasyon sistemleri tasarlanırken en önemli faktör bu süreç zarfında sistemin en az hata verecek şekilde tasarlanmasıdır. Otomasyon sisteminin başarısı onun kontrol ettiği mekanik ekipmanların sağlıklı çalışmasıyla doğru orantılıdır. Harman dairesinde kullanılan başlıca mekanik ekipmanlar vibro besleyiciler, vidalı (helezonlu) besleyiciler, tartım kefeleri, konveyörler bant sistemleri, elevatörler, densveyörler, (pnömatik malzeme transportu), aktivatörler, kelebek ya da sürgülü klapeler, filtrasyon sistemleri, pantolon klapelerdir. Bunlardan birçoğunu (vibro besleyici ve elevatör hariç) Safer Grup imal etmekte ve devreye almaktadır. Başarılı bir otomasyon sistemi için çok iyi çalışan bir mekanik sistem ve buna akuple olmuş bir PLC ve Scada yazılımı gereklidir. Bu bazda bütün mekanik aksamların seçiminde ve projelendirilmesinde çalışan mühendislerin bunun bilincinde bir takım olarak çalışması gerekmektedir. Doğru mekanik ve otomasyon ekipmanları üzerinde sağlıklı bir temele oturtulmuş bir otomasyon sisteminde bir sonraki adım operatörlerin en az hataya sebep olacak şekilde kullanıcı dostu bir sistem tasarlamaktadır. Sistemlerde Siemens WinCC Scada yazılımı kullanılmaktadır. Bir harman dairesi otomasyonunda harman dairesinin besleyeceği fırın sayısına bağlı olarak değişen yaklaşık 500-1000 arası ekipman kontrol edilmektedir. Bu yüzden harman dairesi operatörlerinin bütün bu sistemi izleyip kontrol edebilmesi için Scada sisteminin kullanışlılığı büyük önem arz etmektedir. Projelerde genellikle 2 adet Scada istasyonu kurulmaktadır. Bu 2 istasyonda biri harman dairesi kontrol odasında, diğeri de fırın kontrol odasında yer almaktadır. Bu istasyonlardan biri mühendislik istasyonu olarak (ES-Engineering Station) yapılandırılır. Bu istasyonda hem PLC hem de Scada programlarına müdahale edilebilmektedir. Aynı zamanda bu istasyona uzaktan erişim izni verilerek de internet üzerinden zaman kaybetmeksizin müdahale mümkün kılınmaktadır. Bu 2 Scada istasyonu PLC ile Industrial Ethernet protokolü üzerinden haberleşmektedir. Opsiyon dahilinde bu istasyonlar birbirleri ile redundant olarak çalışabilmektedir. Bu sayede herhangi birinin arızalanması durumunda sistem diğer istasyondan izlenip kontrol edilmektedir. Bu süre zarfında bütün alarm mesajları, trendler ve raporlar bu istasyonda saklanmaktadır. Diğer istasyonun tekrar aktif duruma gelmesi ile beraber arızalı olan istasyon bütün database’lerini otomatik olarak senkronlar ve bu sayede arızalı olduğu zamandaki kayıtlarını da güncellemiş olur. İnternet üzerinden Scada sistemini izleyip kontrol edebilme, tek bir Scada PC’ye 2 ve 4 monitör bağlayabilme vb. birçok opsiyonda WinCC Scada sisteminin sağlamış olduğu avantajlar arasında yer almaktadır. Scada sisteminde her bir ekipmanın üzerine mouse ile tıklayarak o ekipmana ait faceplate ekranından o ekipmanın durumunu, arızasını, manuel olarak kontrol edebilmesi, start-run interlock’ları gözlemlenebilmektedir. Bu sayede herhangi bir arıza durumunda sistemdeki bazı ekipmanları manuel duruma geçirip kontrolü kendimiz sağlayabiliriz. Diğer kısımlar otomatik çalışmaya devam edebilmektedirler. Bütün reçete databese’i, reçetede raporları, alarm raporları, vardiya bazlı, günlük, haftalık, aylık ve yıllık batch ve hammadde tüketim raporları Scada sisteminde tutulmaktadır. Bu raporlar daha sonra istenilirse excell formatında export edilebilmektedir. İstenildiği takdirde OPC server üzerinden bu raporlar fabrikanın MES yada SAP sistemine aktarılıp verimlilik ve gerekli analizler için kullanılabilir. Alarm mesajlarındaki hit list özelliği sayesinde seçilen periyot aralığında, sistemde en çok hangi alarmlar gerçekleşmiş gözlenebilmektedir. Bu sayede bakım zamanı öncelikli bakımı yapılacak ekipmanlar belirlenmiş olur.