AZALAN AĞIRLIK UYGULAMALARI

Continue dozaj sistemlerinde otomasyonu yaptığımız bir diğer besleme sistemide “Azalan ağırlık dozajlama sistemidir” (Loss in weight feeder).

Azalan ağrılık dozajlama üniteleride yine bant kantarlarında olduğu gibi üretim sürecinde gerekli olan noktalara istenilen debi miktarında devamlı (continue) olarak malzeme beslemesini gerçekleştirir.Besleme ünitesinin besleyici ekipmanı malzemenin yapısına bağlı olarak bantlı veya helezonlu olabilir.

Azalan ağırlık ünitesi otomasyonumuzun çalışma prensibi şu şekildedir, içi malzeme dolu bir kefe loadcell üzerine oturtulmuştur, kefe altında ve kefe şasesine daraya dahil bir helezon besleyici vardır, Loadcell sinyalleri ve helezon besleyicinin kontrolü PLC ye gitmektedir.

Besleme yapılmaya başlanıp malzeme boşaltıldıkça PLC kendi hesapladığı birim zamandaki malzeme değişiminden faydalanarak debiyi oluşturur, PLC tarafından hesablanan actual debi, istenen(set edilen) debi değeri ile mukayase edilerek helezon besleyici motoruna PID yöntemiyle oransal olarak müdahale edilir ve istenen debi değerinde besleme gerçekleştirilir.

Azalan ağırlık ünitesinin tartımlı olan kefesi genelde Küçük hacimlidir ve besleme yapıldıkça bir süre sonra içindeki malzeme miktarı azalır, kefe içindeki malzeme miktarı belirli bir seviyenin altına düştükçe ünitenin üzerindeki hopper’dan tartımlı kefeye yeni malzeme alınır, tartımlı kefeye yeni malzeme alımı sırasında sistem dozajlamayı kesmez ve devam eder.

Azalan ağırlık üitesi otomasyonumuzun ana özellikleri;

  • Otomatik ağırlık kalibrasyonu
  • Koruma sınıfı yüksek kontrol panosu
  • Pano ve bant üzerinde acil durdurma butonları
  • Tartım kefesine yeni malzeme alım anlarında doğru debi değeriyle